Ehwa Loader Site

صفحه برش گرانیت ایوا EHWA Diamond


صفحه های گرانیت بر EHWA Diamond که در اصطلاح عامیانه به آن ها تیغه گرانیت بر نیز گفته می شود به مانند صفحات سرامیک، در چند مدل تخصصی و با هدف برش سخت ترین گرانیت ها در سایزهای مختلف و با دو حالت برش خشک و تر تولید و به بازار عرضه می شوند .
  • تمام محصولات گرانیت
  • فنجانی
  • گرانیت بر
  • فیکرت
  • زنسیس
  • خشکه بر
  • سایلنت
Ehwa Diamond Well Cup 1
Ehwa Diamond Well Cup 2
Ehwa Diamond Well Cup 3
Ehwa Diamond Well Cup 4
Ehwa Diamond Fickert 1
Ehwa Diamond Fickert 2
Ehwa Diamond Silver Granite Blade
Ehwa Diamond Granite Blade Normal Body
Ehwa Diamond Dry Granite Blade Normal Body Economy
Ehwa Diamond Dry Granite Blade Normal Body
Ehwa Diamond Dry Granite Blade
Ehwa Diamond Granite Blade Silent Body
Ehwa Diamond Zenesis Blade
Zenesis Blade By Ehwa
Granite Stone
خشکه بر EHWA
برای برش خشک ، ديسک های خشکه بر گرانيت ايوا EHWA مخصوص برش گرانيت با انواع دستگاه های فرز مينی و بزرگ هستند که با کيفيتی استثنايی ، آماده برش سخت ترين گرانيت ها می باشند . لازم به ذکر است که گرانيت بر ها در دو مدل تخصصی ECO و PRE و در سايزهای زير توليد می شوند :